Liderlik, belirli amaçlara ve hedeflere ulaşabilmek için düzenli ve bilinçli olarak insanları etkileme ve yönlendirme yeteneğidir. Aynı zamanda liderlik, ekip üyelerine güven telkin eden, ikna kebiliyetini kullanan, onları motive eden ve yetki devri yaparak sorumluluk almalarını sağlayan kişidir.

Liderlik vs. Yöneticilik

Küresel rekabet ortamında şirketlerin ayakta kalabilmelerinin birkaç unsurundan birisi de liderleridir. Lider ekibi motive eden, sorumluluk almalarını sağlayan, ekip çalışması ortamını yaratan, çalışanların birbiri arasında güven köprüsünü kuran ve mevcut iş düzenininde optimum verimi alabilen kişidir. Bununla birlikte lider ne kadar iyi olursa olsun ekibi olmadan başarılı olamaz. Dolayısıyla lider ekibini harekete geçirebilendir. Günümüzde liderlik ve yöneticilik karıştırılmaktadır. Herkes terfi ile yönetici olabilir fakat lider olabilen yöneticiler, kurumlarını başarıya götürür.


Liderlik

Yöneticilik

Vizyon yaratır

Hedef yaratır

Revizyonisttir, değişime açıktır ve hızlı adapte olurlar

Statükocudurlar. Değişime kapalıdırlar ve mevcut düzeni korumak isterler

Benzersizdir. Ekibine ve mevcut şartlara en uygun kararları alırlar

Taklitçidirler. Gerçek liderlerin mimiklerini davranışlarını taklit ederler.

Risk alırlar. Sorunları ve riski kontrol etmeye çalışmak yerine onları yok etmeye çalışırlar.

Risk almazlar. Mevcut riski kontrol etmeye ve minimuma indirmeye çalışırlar.

Uzun vadeli plan yapar, ekibinin de uzun vadeli plan yapmasını isterler

Kısa vadeli plan yapar, ekibinin plan yapmasına izin vermezler

Kişisel gelişime ve değişime açıktırlar

Kendilerini yönetici yapan yeteneklere bağlıdırlar ve değişime kapalıdırlar

Ekip üyeleri ile ilgilenir ve başarı için bağ kurarlar

Ekip üyeleriyle bağ kurmaz. Sadece süreç ve hedeflerle ilgilenirler

Sorumluluk verir, ekip üyelerini yetiştirir ve yeteneklerinin sınırlarını aşmalarını ister

Direktif verir, yeteneklerinin sınırları aşmaları için talepte bulunmaz

Ekip üyeleri arasında kendisine ve fikirlerine katkıda bulunacak takipçiler yaratır

Direktiflerini takip edecek çalışanlar yaratır


SEMİNERDE ELE ALINACAK KONULAR

  1. Lider nedir?
  2. Yönetici nedir?
  3. Lider vs. yönetici
  4. Ekip çalışmasında liderin rolü
  5. Kurumsallaşma sürecinde liderin rolü
  6. Küresel rekabette liderin rolü


Liderlik Psikolojisi eğitimi ile ilgili bilgi almak için 0545 7 244 236 (BIG BEN) veya 0216 573 573 4 nolu telefondan bize ulaşabilir veya Ataşehir'deki ofisimize uğrayabilirsiniz.