Endüstri toplumunun gerçeği "üret, depola, sat" idi. Bunun için üretim en küçük parçalara bölündü ve her departman belli bir işi yapmaya başladı. Endüstride ilk gruplar böyle kurulmuştur. Zamanla daha iyi bir çalışma ortamı ve performans bekleyen kurumlar ekip olma üzerine eğitimler almışlar ve çalışanlarını ekip çalışması yapmaya yönlendirmişlerdir.

EKİP NEDİR?

Ekip, ortak hedeflere adanmış, görevlerini yaparken birbirine güvenen, belirli becerilere sahip insan grubudur.  Yetenekli insanların bir araya gelmesi ve ortak hedefi gerçekleştirmeyi amaçlaması bir takım oluştursa da ekip olabilmek için takım üyelerine ve lidere güvenebilmek gerekmektedir.

EKİP ÇALIŞMASI

Ekip çalışması işgücünü harekete geçiren, verimliliği arttıran, yeni ve yaratıcı fikirlerin oluşmasını sağlayan ve hata oranını en aza indiren çalışma türüdür. İyi bir lider ile desteklendiğinde ise ekip çalışması için başarı kaçınılmazdır.

NEDEN EKİP ÇALIŞMASI?

Araştırmalara göre, çalışanlar, kendi katkılarıyla oluşan karar, plan ve iş süreçlerinin uygulanmasında daha başrılı olmaktadırlar. Bu durum ekip çalışmasının ne kadar önem arz ettiğini açıkça göstermektedir. Ekip çalışmasını benimseyen kurumlar her alanda başarılı olacaklar ve çalışanlarından da üst düzey verim alacaklardır.

EĞİTİMDE ELE ALINACAK KONULAR

  1. Neden Ekip Çalışması?
  2. Ekip İçi Dinamikler
  3. Grup Düşüncesi
  4. Ekip Çalışması İçin Gerekli Özellikler
  5. Ekip Çalışmasında Bireyler
  6. Ekip Çalışmasının Zorlukları
  7. Ekip Çalışmasında Lider