Kişinin akılcı zekası IQ ile duygusal zekası EQ arasında doğru orantı yoktur. İnsanın IQ'su ne kadar yüksek olursa olsun eğer EQ konusunda başarılı değilse iş hayatında ve sosyal hayatında başarı gösterememektedir. Hayatın her alanında başarılı olmak için IQ ile EQ arasında denge kurmak önemlidir.

DUYGUSAL ZEKA

Araştırmalar gösteriyor ki insanın zihinsel kapasitesini tam olarak kullanabilmesi için duygusal zekanın önemi büyük.  Duygusal zeka eksikliği insanların özel ve iş hayatında büyük sorunlar yarattığı gözlemlenmektedir.

EQ doğuştan gelen bir yetenek değildir. Eğitim ile öğrenilebilen ve geliştirilebilen bir yetenektir. 

DUYGUSAL ZEKANIN UNSURLARI

İyimserlik, hoşgörü, esneklik, azim, motivasyon, nefsi kontrol edebilme, alçakgönüllülük, iletişim, empati, takın oyuncusu olma, yaratıcılık ve özbilinç gibi özellikler duygusal zekanın öğeleridir ve bu özelliklerin hepsi eğitim ile öğrenilebilir özelliklerdir.

DEĞERLER SİSTEMİ

EQ'nun unsurları insan hayatını saran bir değerler sistemidir. Kişilerin iş ve sosyal yaşamında başarılı olması için bu değerler sistemini doğru kurması gerekmektedir. Forbes ve Fortune dergisinin araştırmaları göstermektedir ki global düzeyde en başarılı şirketleri bünyelerinde duygusal zeka özelliklerine sahip lider, yönetici ve çalışanlara sahiptirler. 

ŞİRKETLERİN KAZANIMLARI

Şirketler EQ unsuruna sahip ve IQ - EQ dengesinin kurabilmiş çalışanlara sahip olmaları durumunda 4 alanda oldukça sağlıklı ve başarılı olmaktadırlar. 

 1. BEDEN SAĞLIĞI: Bu şirketler yüksek nakit akışına ve karlılık oranlarına sahiptirler.
 2. DUYGU SAĞLIĞI: Bu şirketlerin çalışanlarının müşterileri ile olan ilişkileri üst düzeydedir.
 3. AKIL SAĞLIĞI: Bu şirketler aldıkları eğitimlerle teknik ve sosyal açıdan sürekli öğrenmekte ve gelişmektedir.
 4. MANEVİ SAĞLIK: Bu şirketler toplumsal olaylara duyarlı olmakta ve kültür, sanat gibi faaliyetleri de desteklemektedirler.

EĞİTİMDE ELE ALINACAK KONULAR

 1. Canlı örneklerle duygusal zekanın temel undurlarının incelenmesi
 2. IQ - EQ dengesi nasıl kurulur?
 3. İş ve özel hayatımızda empatinin yeri
 4. İyimserlik öğrenilebilen bir özellik midir?
 5. Motivasyonda EQ unsurlarının önemi
 6. İşyerinde kollektif aklı oluşturma
 7. Takım oyuncusu olabilme
 8. Türkiye ve dünyadan duygusal zekaya sahip şirket örnekleri


Duygusal Zeka eğitimi ile ilgili bilgi almak için 0545 7 244 236 (BIG BEN) veya 0216 573 573 4 nolu telefondan bize ulaşabilir veya Ataşehir'deki ofisimize uğrayabilirsiniz.