Adaptasyon çevreye uyum demektir. Değişim ise çevrede oluşan farklılıkların kurumlara ve çalışanlarına yansımasıdır. İş dünyasında ise değişim küresel rekabet koşullarının ve şartların kuruma yansımasıdır. Adaptasyon ise bu şartlara uyum sağlayabilmek demektir. Kürselleşen dünyada artan rekabet ortamı şartların hızla değişmesine sebep olmuştur. Bu değişime de sadece adaptasyonu üst düzeyde olan şirketler ve çalışanları ayak uydurabilmişlerdir.

Şirket kendi alanında dünyanın 1 numarası olsa dahi adaptasyon yeteneğini geliştirememişse pazar payını karlılığını nihayetinde kaybedecektir.

Adaptasyon şirketin çalışanlarından başlamaktadır. Çalışanları küresel rekabete ve değişime uyum sağlayamamış kurumlar gerilemekte ve piyasadan silinmektedirler.

DEĞİŞİMİN ÜÇ ADIMI

Değişimin olabilmesi için değişimi gerektirecek bir ihtiyacın olması gerekmektedir. Değişim sadece zorunlu hallerde yapılmaz. Mevcut durumu dah iyi hale getirmek veya iyi durumu sürdürebilmek için de yapılmaktadır. Küresel rekabette değişim şarttır ve kaçınılmazdır.

Değişim yapmak için şu 3 adımı izlemek gerekmektedir.

  1. Farkındalık: Değişime uyum sağlayabilmek için öncelikle değişimin gerekliliğinin farkına varmak gerekmektedir. 
  2. Değişimi Kabul Etme: Şirketlerin ve çalışanlarının duruma uyum sağlayabilmek için değişimi kabul etmeleri gerekmektedir. 
  3. Hareket Etme: Değişime uyum sağlamak için harekete geçmek şarttır. 

EĞİTİMDE ELE ALINACAK KONULAR

  1. Değişim nedir?
  2. Değişimin olumlu tarafları
  3. Küresel rekabette değişim
  4. Değişimi fark et, kabul et, harekete geç!
  5. Adaptasyon nedir?
  6. Kürsel rekabete nasıl uyum sağlanır?
  7. Değişime uyum sağlamak