Küreselleşme insan hayatında bir çok alanı değiştirmiş ve değiştirmeye de devam etmektedir. Küreselleşme olgusu ile birlikte Sanayi Devrimi'nden bu yana yaşanan en dinamik, acımasız ve etkin rekabet ortamı yaşanmaktadır. 

Bu rekabet ortamı insan hayatını değişime zorladığı gibi şirketleri de değişime ve yeni duruma adapte olmaya zorlamaktadır. Küresel rekabette ayakta kalabilmek için cihazları kullanmakla birlikte çalışanları da bu yarışa adapte etmek 21. Yüzyılda büyük önem arz etmektedir. 

Ezberci, kalıplar içerisinde sıkışmış ve sınırlarını aşmayan şirketler günümüz rekabet ortamında yok olmaya mahkumdur.  Ezberleri bozmak, kalıpları yıkmak ve mevcut sınırları aşmak ise sadece gerçek anlamda çağdaş profesyoneller ile mümkündür. 

Kurumların başarısı uygulanan sisteme bağlı olduğu kadar bu sistemi uygulayan kişilere de bağlıdır. Şirketlerin CEO'ları, genel müdürleri, departman sorumluluları şireketin hedeflerini, vizyonlarını ve misyonlarını teorik olarak dizayn edebilirler fakat uygulama aşamasında çağdaş profesyoneller yoksa teorik düşünceler çökmeye mahkumdur.

Bu seminer insan unsuruna odaklanarak bireyin kendi yeteneklerini nasıl daha fazla geliştirebileceğini ele almaktadır. Küreselleşme ile birlikte dinamizmi hızla artan rekabet ortamında bireylerin kişisel potansiyellerini geliştirebilmesi hem çalışan için hem de kurum için oldukça önemlidir. Bu seminerle birlikte çalışan-işveren ekseninde kazan-kazan durumu ortaya çıkmaktadır. Çalışanlar küresel rekabette barınabilmek için çağdaş profesyonelliğe, şirketlerde hedeflerine ulaşabilmek için çağdaş profesyonellere ihtiyaç dymaktadır.

EĞİTİMDE ELE ALINACAK KONULAR

  1. Bireysel gelişim stratejileri
  2. Statik ve dinamik düşünce paradigmaları
  3. Çağdaş profesyonelliğin Anayasası
  4. İşyerinde birey olma-ait olma dengesi
  5. Takım bilinci geliştirmede güven iletişim ve empati becerilerinin rolü
  6. Profesyonellerin kurumsallaşma ve büyüme sürecine katkısı
  7. Çalışanına yatırım yapan kurumların pazarda nasıl lider olduklarının ulusal ve uluslararası örnekleri

Çağdaş Profesyonellik Eğitimi ile ilgili bilgi almak için 0545 7 244 236 (BIG BEN) veya 0216 573 573 4 nolu telefondan bize ulaşabilir veya Ataşehir'deki ofisimize uğrayabilirsiniz.